Genom att lämna omdömen hos Nyttlån.nu accepterar du de regler och villkor som gäller

 

  • Omdömet ska vara sakligt, ärligt och sanningsenligt och baseras på egna erfarenheter av långivaren
  • Du får inte gå till personangrepp/utpeka speciella personer på företaget
  • Vid svar på en annan kommentar eller annat omdöme, ska kommentaren vara relevant till frågan.
  • Det är inte tillåtet att lämna negativa omdömen i syfte att skada långivaren
  • Kommentaren får inte länka till en annan långivare
  • Omdömet får inte rekommendera en annan långivare än den som är relevant
  • Det är inte tillåtet att lägga ut reklam i kommentaren
  • Vill du låna pengar av en recenserad långivare så länkas du vidare till bankens sajt och inga personliga uppgifter lämnas till Nyttlån.nu

Nyttlån granskar alla omdömen innan de läggs ut på sajten, ansvarar inte för om informationen är felaktig, men försöker i yttersta mån att se till riktigheten och sanningshalten innan informationen läggs ut.

Om du avser att låna pengar via Nyttlån så är det långivaren du skriver avtal med och inte oss.

 

För klagomål kontakta oss